Już po raz czternasty w Kłobucku odbywają się Dni Długoszowe. Tym razem, ze względu na ogłoszony przez Sejm RP Rok Jana Długosza, mają one szczególnie uroczysty charakter. Rodzina Długoszów była szczególnie związana z tym miastem. Najpierw proboszczem miejscowej parafii został stryj kronikarza - Bartłomiej, później ten urząd pełnił sam Jan Długosz, a następnie jego brat - też Jan. W 1455 r. do miejscowego kościoła z inicjatywy Jana Długosza sprowadzono kanoników regularnych z klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. Coroczne Dni Długoszowe obejmują różnego rodzaju przedsięwzięcia, między innymi festyn rekreacyjno - sportowy, rajd rowerowy, czy piknik historyczno - kulturalny. Nieodłącznym ich elementem jest też coroczny konkurs historyczny poświęcony Janowi Długoszowi i jego czasom. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział młodzież ze szkół z kilku województw, w tym roku przystąpiło do niego 12 szkół. W kategorii szkół gimnazjalnych triumfali uczniowie z Kłobucka, w kategorii zaś szkół ponadgimnazjalnych - uczniowie z zespołu szkół im. Jana Długosza we Włocławku.