Kalendarium

LUTY
13.02Jan Długosz – kompilator, konfabulator czy ojciec polskiej historiografii? – wykład w ramach Wielkiej Powtórki z Historii organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego, Aula Błękitna Collegium Maius (130 osób)
Kwiecień
23.04Jan Długosz – nasz ziomek z Brzeźnicy, Kłobucka, Pabianic i Wielunia. W 600-lecie urodzin – wykład prof. dra hab. Tadeusza Nowaka w cyklu corocznych spotkań „Spacerkiem przez historię”, organizowanych przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego
24.04Śląsk w życiu i twórczości Jana Długosza – ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Urząd Miasta Opola, oddział opolski PTH i Muzeum Śląska Opolskiego
kwiecień, majwykopaliska archeologiczne w Brzeźnicy Nowej (poszukiwania domu Długosza); odpowiedzialni: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (prof. L. Kajzer), Instytut Historii AJD, Urząd Gminy Nowa Brzeźnica
MAJ
17.05-31.08wystawa Jan Długosz i jego czasy – Muzeum Ziemi Wieluńskiej w WieluniuWięcej »
CZERWIEC
24.06uruchomienie portalu internetowego „Jan Długosz”
24.06uroczystości jubileuszowe w Brzeźnicy Nowej, miejscu urodzin Jana Długosza, z udziałem władz państwowych, samorządowych i kościelnych; odpowiedzialny Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie
24.06Jan Długosz z Niedzielska – w 600. rocznicę urodzin kronikarza – ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w WieluniuWięcej »
24.06warsztaty dla uczniów – Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (w ramach grantu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski)
WRZESIEŃ
13.09-20.09XIV Dni Długoszowskie w Kłobucku, Honorowy Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz JE ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, Organizatorzy: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Długosza w Kłobucku, Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w KłobuckuWięcej »
16-17.09Wywiedzione z Długosza – konferencja historyczno-literacka Miejsce i termin konferencji: Częstochowa, Organizatorzy: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Towarzystwo Literackie im. MickiewiczaWięcej »
20.09odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Długosza – Rynek im. Jana Pawła II w Kłobucku. Rozpoczęcie uroczystości Mszą Św. w kościele p.w. św. Marcina w Kłobucku
21.09Tradycja i przyszłość badań o Janie Długoszu – sesja w ramach Kongresu Mediewistów Polskich w Rzeszowie organizowana przez prof. M. Koczerską
PAŹDZIERNIK
22-24.10Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich, Miejsce i termin konferencji: Częstochowa, Organizatorzy: Akademia im. Jana Długosza w CzęstochowieWięcej »
8-9.10Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców – ogólnopolska konferencja naukowa, Sandomierz, organizatorzy: ZG PTH, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS, Towarzystwo Naukowe SandomierskieWięcej »
26–27.10Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza – ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w KrakowieWięcej »
październikJan Długosz – ojciec polskiej historiografii – wystawa przygotowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego
październikwarsztaty dla nauczycieli – Opole (w ramach grantu „Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski)
LISTOPAD
18-20.11600-lecie urodzin Jana Długosza. Region – Polska – Europa w jego twórczości – ogólnopolska konferencja naukowa organizowana w Pałacu w Ostromecku przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
26-27.11Jan Długosz – postać – epoka – twórczość – konferencja naukowa, Kraków (Muzeum UJ, klasztor paulinów na Skałce), organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZG PTH
26-27.11Historiografia polska w 600. rocznicę urodzin Jana Długosza – międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, organizatorzy: Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZG PTHWięcej »
listopaduroczystości zamknięcia Roku Jana Długosza Kraków, kościół na Skałce, odpowiedzialny: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWięcej »
1.12E fructu arbor cognoscitur. W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza – ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w SłupskuWięcej »
GRUDZIEŃ
1.12Śladami Jana Długosza – kronikarza, duchownego, dyplomaty – międzypowiatowy konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizator: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu